Obchodné podmienky pre nákup z www.kliment.sk

 

1. Objednanie hudobného titulu

Na objednávanie hudobného titulu majú právo všetci registrovaní zákazníci. Registrácia je bezplatná. Zákazník musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom internetového katalógu Kliment.sk vyberiete zvukový alebo zvukovo-obrazový nosič hudobného diela, vložíte ho do nákupného košíka, potom prejdete k pokladni, kde zadáte spôsob doručenia a spôsob platby. Následne odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom a budete informovaní, či je Vami vybraný hudobný titul dostupný elektronickou poštou (e-mailom) alebo telefonicky.

Nakoľko ceny hudobných titulov v našom obchode patria medzi najnižšie na hudobnom trhu, je možné, že po vypredaní zásob sa na dodávku nového titulu alebo jeho reedície bude čakať (7-10 dní). V prípade, ak zvukový alebo zvukovo-obrazový nosič hudobného diela nebude momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaní e-mailom, prípadne telefonicky.

 

2. Dodanie hudobného titulu

Zvukový alebo zvukovo-obrazový nosič hudobného diela je zákazníkovi dodaný prostredníctvom poštovej doručovacej služby, prípadne jeho elektronickú podobu predávajúci doručuje online alebo mailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov, tak ako bolo uvedené v objednávke. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo nosičov, budú mu doručené jednorázovo, pričom dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Hudobné tituly budú dodané v termíne určenom pri každom výrobku. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude zákazník včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci tovar odovzdáva v originálnom neotvorenom balení. Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar.

Dodacie lehoty:

- všetky objednávky budú vybavené nasledujúci pracovný deň od objednania hudobného titulu zákazníkom

Poštové poplatky pre Slovensko:

- pri celkovej hodnote objednávky do 40 EUR je poštovné 2.50 EUR

- pri celkovej hodnote objednávky nad 40 EUR je poštovné zdarma

 

3. Platba za hudobný titul

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný titul cenu, ktorá je platná v deň prijatia objednávky. Ceny hudobných titulov sú konečné.

Objednávku je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- na dobierku pri preberaní zásielky prostredníctvom poštovej doručovacej služby.

- bankovým prevodom na účet dodávateľa Kliment.sk

 

4. Záruka a reklamácie 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby, najlepšie telefonicky alebo e-mailom. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu, zákazníkovi už dopravné poplatky neúčtujeme.

V prípade, ak dodaný hudobný titul nevyhovuje, zákazník ho môže do 3 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť. Spätná úhrada plnej ceny výrobku kupujúcemu, sa uskutoční do 15 dní.
Podmienkou pre vrátenie peňazí je, aby produkt v žiadnom prípade nebol mechanicky alebo inak poškodený a musí byť zabalený v pôvodnom neotvorenom balení.

Všetky použité obrázky a video-ukážky slúžia na ilustráciu hudobného diela a popisy hudobných titulov majú výlučne informatívny charakter. Boli vytvorené za účelom poskytnúť Vám čo najkomplexnejšiu informáciu o danom hudobnom diele a nevyplývajú z nich pre Kliment.sk žiadne právne nároky.


5. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok.