Prevádzkovateľ obchodu:

Kliment.sk
Lysiná 695
916 21  Čachtice

 

Identifikačné údaje:

Silvia Klimentová - ModeRato
Lysiná 695
916 21 Čachtice

tel.: 0907 747 011
www.kliment.sk
e-mail: karaoke@kliment.sk

IČO: 41708415
DIČ: 1039019091

Živnostenský list ev.č. OŽP-L2005/04506-2/CR1
zaevidovaný v živnostenskom registri pod reg.č.307-13380

 

Bankové údaje:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 272676944/0900
IBAN: SK89 0900 0000 0002 7267 6944
SWIFT: GIBASKBX

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 247373167/0300
IBAN: CZ92 0300 0000 0002 4737 3167
SWIFT: CEKOCZPP