Pesničky z kasína 105
30. septembra 2020
18:00
Nové Mesto nad Váhom
Blue Note
Google Map

Pesničky z kasína 105

V stredu, dňa 30.9.2020 o 18:00 hod. je natáčanie hudobno-zábavného programu „Pesničky z kasína“

Z R U Š E N É

z dôvodu nových opatrení úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.